solarni panely

Solární energie

Zásobování energií se na začátku třetího tisíciletí stalo jedním z klíčových problémů naší společnosti. Pokud mají být naplněny cíle tzv. trvale udržitelného rozvoje (více zde), nemůže k dalšímu technickému pokroku docházet na úkor zvyšování výroby a spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů - ropa, uhlí, zemní plyn. Ty se totiž nejen postupně vyčerpávají, ale také neúměrně zatěžují naše životní prostředí.

Výhody